Peter Nilsson ny VD och koncernchef i Trelleborg AB

Trelleborg ABs styrelse har utsett Peter Nilsson, chef för affärsområdet Trelleborg Engineered Systems, till ny VD och Koncernchef i Trelleborgkoncernen. Han efterträder Fredrik Arp som lämnar Trelleborgkoncernen efter nära 7 år som VD. Peter Nilsson tillträder den 1 oktober 2005. - Peter Nilsson är, med sin internationella erfarenhet och sina kunskaper om företaget, rätt person att utveckla Trelleborgkoncernen vidare, säger Trelleborg ABs ordförande Anders Narvinger i en kommentar till utnämningen. - Peters erfarenheter från verksamheter i för oss viktiga marknader som Asien, kombinerat med hans förmåga att omsätta applikationskunnande och kundbehov till tillväxt är precis vad Trelleborgkoncernen behöver, konstaterar Narvinger. Peter Nilsson, 38 år och civilingenjör, har en betydande internationell erfarenhet av såväl produktion som försäljning i industriell miljö. Peter har arbetat i koncernen sedan 1995, i två olika affärsområden och i olika befattningar med övergripande ansvar för verksamheter i såväl Europa, Nordamerika och Asien. De senaste två åren har han ansvarat för ett av koncernens mest expansiva affärsområden som obrutet förbättrat lönsamheten sedan dess. Peter Nilsson ingår sedan 2003 i koncernledningen. I genomförda MBL-förhandlingar har de fackliga organisationerna ställt sig bakom utnämningen. Nuvarande VD Fredrik Arp lämnar Trelleborg, efter att framgångsrikt ha styrt den ompositionering som lett fram till dagens fokuserade industrikoncern, för att bli VD för Volvo Car Corporation. Han lämnar då också sin plats i Trelleborgs styrelse.