Jämförelsetal för 2004 inför delårsrapport andra kvartalet 2005

Anpassning till IFRS samt överföring av verksamheter mellan affärsområden

Som information inför Trelleborgs delårsrapport för andra kvartalet 2005 lämnas i detta dokument jämförelsetal för 2004. Trelleborgkoncernens resultaträkningar enligt IFRS (sid 74 i årsredovisningen för 2004) har justerats enligt följande: • Skatt på andelar i intressebolag ingår i rörelseresultatet (tidigare redovisat under rubriken skatt). • Överföring av verksamheter inom koncernen från och med andra halvåret 2004: - Överföring av materialenheten på orten Trelleborg från Trelleborg Wheel Systems till Trelleborg Engineered Systems. Påverkan på Trelleborg Engineered Systems omsättning första halvåret 2004 ca 90 MSEK. - Överföring av enheten Trelleborg Applied Technology från Trelleborg Sealing Solutions till Trelleborg Engineered Systems. Påverkan på Trelleborg Engineered Systems omsättning första halvåret 2004 ca 16 MSEK. För att få jämförbarhet har därför historiska data justerats, se bifogad tabelldel. Kontakt: Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60, e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com Mikael Byström, informationsdirektör tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69, e-post: mikael.bystrom@trelleborg.com Viktoria Bergman, biträdande informationsdirektör tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33, e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com Kalender: Delårsrapport andra kvartalet 2005 21 juli Delårsrapport tredje kvartalet 2005 25 oktober Årsredovisningar, intressenttidningen T-TIME och annan information om Trelleborgkoncernen kan beställas från Trelleborg AB, Informationsavdelningen, Box 153, 231 22 Trelleborg eller via telefon 0410-670 09, fax: 0410-427 63, e-post: info@trelleborg.com samt laddas ner från hemsidan www.trelleborg.com. Trelleborg AB (publ) • Org.nr. 556006-3421 • Box 153 • 231 22 Trelleborg • Tel: 0410-670 00 • Fax: 0410-427 63 E-post: info@trelleborg.com • Internet: www.trelleborg.com