DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2005

JANUARI – JUNI 2005 Förbättrat resultat under andra kvartalet Industrikoncernen Trelleborg ökade under andra kvartalet 2005 sin nettoomsättning till 6 348 msek (6 108). Den organiska tillväxten var 4 procent. Resultatet efter skatt, för kvarvarande verksamheter exkl. omstruktureringskostnader och nedskrivningar, ökade med 13 procent till 355 msek (315 msek). Samtliga fem affärsområden visade under andra kvartalet förbättrat rörelseresultat. Nettoomsättningen under första halvåret ökade till 12 142 msek (11 923). Resultatet efter skatt, för kvarvarande verksamheter exkl. omstruktureringskostnader och nedskrivningar, uppgick till 600 msek (600 msek). Det operativa kassaflödet förbättrades till 752 msek (603).