CFO Bo Jacobsson utnämns till 1:e vice VD

CFO BO Jacobsson har av en enhällig styrelse utnämnts till 1:e vice VD för Trelleborgkoncernen. Utnämningen träder i kraft den 1 oktober 2005 i samband med att Peter Nilsson tillträder som ny VD för koncernen. - Med sin breda erfarenhet från ledning och styrning i större företag och djupa kunskap om Trelleborgkoncernen, förvärvad över många år, är Bo ett viktigt bollplank för oss alla i koncernledningen, säger tillträdande VDn Peter Nilsson. Sedan tidigare är chefen för affärsområdet Automotive, George Caplea, vice VD i koncernen och kvarstår som sådan.