Årsredovisning 2004

Trelleborgs årsredovisning för år 2004 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com, och har samtidigt skickats till Trelleborgs aktieägare.

“Vi kan nu på allvar säga att vi lyckats koncentrera koncernen till dess kärnverksamhet, skriver koncernchef Fredrik Arp i VD-ordet. Vår ambition är att fortsätta skapa stark tillväxt i såväl Asien som Östeuropa”. Han konstaterar vidare att Trelleborgskoncernen kan glädja sig åt en stark försäljnings – och resultattillväxt under året som gått.

Det övergripande temat för årsredovisningen är ett tydliggörande av vår affärsidé.

Trelleborg tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer över hela världen. Vi erbjuder våra kunder designade lösningar baserade på ledande polymerteknologi och ett unikt applikationskunnade. Läs mer i årsredovisningen om våra tre fundamentala och styrande verktyg; våra värderingar, vår strategiska plattform samt våra finansiella mål.

Under 2005 firar Trelleborg sitt 100-års jubileum. Det är en vital och framåtblickande 100-åring som med ledande positioner och ett globalt grepp tar sig an sitt nästa århundrade! Vi kommer att manifestera detta på olika sätt under året med devisen ”Quality is Timeless”.

Årsredovisningen kan beställas på www.trelleborg.com eller via Trelleborgs informationsavdelning, 0410-670 00.