Trelleborg vinner skattetvist i Länsrätten

Trelleborg vinner skattetvist i Länsrätten Länsrätten i Skåne Län har medgivit Trelleborg AB avdrag för en skattemässig förlust på 600 MSEK som uppkom i samband med avyttring av verksamheter 1999. Skattemyndigheten har möjlighet att överklaga domen inom två månader från det att domen meddelades i början av mars 2004. Värdet av underskottsavdraget, som kan beräknas till 168 MSEK, har tidigare inte redovisats som tillgång i bolagets redovisning. En eventuell framtida aktivering och utnyttjande av det skattemässiga värdet av underskottsavdraget kommer därför att påverka bolagets resultat och kassaflöde positivt. En prövning av hur underskottsavdraget kan utnyttjas kommer att ske när domen vunnit laga kraft. För ytterligare information kontakta Chefen för Koncernstab Skatter & Struktur Claes Jörwall, 0410-67053 alt. 0708-552033 eller Informationsdirektör Mikael Byström, 0410-670 37, alt. 0708-552169. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/11/20040311BIT20370/wkr0004.pdf