Trelleborg avyttrar Trenor-innehav till Nordic Capital

Trelleborg avyttrar Trenor-innehav till Nordic Capital Trelleborgkoncernen har ingått avtal om försäljning av sitt 49-procentiga innehav i Trenorkoncernen till Nordic Capital Fond IV och V. Trenor-koncernen kommer därmed till 100 % att kontrolleras av Nordic Capital. Köpeskillingen för Trelleborgs andel uppgår till 1.100 MSEK. För ett skuldfritt bolag motsvarar detta en EBITA-multipel på ca 9 gånger 2003 års resultat. 1999 startade Trelleborg och Nordic Capital Fond III ett samägt bolag under namnet Trenor till vilket Trelleborgs tidigare distributionsverksamheter såldes och i vilket Nordic Capital förvärvade 51 %. Trenorkoncernen består idag av handelsbolagen Ahlsell ( vvs- och el-grossist), Bröderna Edstrand (stålgrossist) och Reynolds (metallgrossist).De tre verksamheterna omsätter tillsammans ca 15 miljarder SEK. Avsikten med försäljningen av distributionsverksamheterna och bildandet av Trenorkoncernen var, vid sidan av en fokusering av koncernen, att Trelleborg skulle kunna frigöra kapital för en expansion av sin industriverksamhet. - Försäljningen är det sista betydande steget i den ompositionering och fokusering av Trelleborgkoncernen som inleddes 1999, konstaterar VD och Koncernchef Fredrik Arp. Våra resurser kan nu helt fokuseras på utvecklingen av vår egen koncern. Försäljningen ger ett positivt kassaflöde vid genomförandet på 1.100 MSEK, därtill frigörs pantsatta finansiella tillgångar om 150 MSEK. Fritt kassaflöde per aktie ökar proforma 2003 med ca 0,40 SEK medan vinsten per aktie på motsvarande sätt minskar med ca 0,85 SEK. Realisationsvinsten bedöms till ca 600 MSEK. En garanti kvarstår gentemot Nordic Capital Fond III gällande värderingen av Bröderna Edstrand vid en framtida försäljning till extern part. Denna garanti kan komma att kosta Trelleborgkoncernen maximalt 80 MSEK och har tagits hänsyn till vid bedömningen av realisationsvinsten. Affären kräver godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och bedöms kunna slutföras under andra kvartalet. För ytterligare information kontakta Informationsdirektör Mikael Byström 0410-67037, alt. 0708-552169 eller CFO Bo Jacobsson 0410-67099, alt. 0706-856560. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/24/20040323BIT21340/wkr0005.pdf