Trelleborgs Årsredovisning 2002 publicerad

Trelleborgs Årsredovisning 2002 publicerad Trelleborgs årsredovisning för år 2002 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com, och har samtidigt skickats till Trelleborgs aktieägare. Årsredovisningen kan beställas på Internet eller hos Trelleborgs informationsavdelning 0410 - 670 00. - Starka effektiviseringsinsatser under året har lagt grunden för ökad konkurrenskraft och fortsatt tillväxt, skriver koncernchef Fredrik Arp i VD-ordet. Han presenterar ett stabilt Trelleborg som under året ytterligare stärkt sina positioner på flera marknader. Samtidigt har koncernen vidtagit en mängd åtgärder för att effektivisera verksamheten. Årets redovisning fokuserar på strategier och innovationskraften i koncernen. Långsiktiga strategier parat med konkreta åtgärder för att motverka följderna av en osäker konjunktur är basen för fortsatt expansion, som ska ske genom såväl organisk tillväxt som förvärv. - I det rådande affärsklimatet blir den organiska tillväxten allt viktigare, poängterar Fredrik Arp. För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s biträdande informationsdirektör Viktoria Bergman, 0410 - 670 94 alt. 0708 - 47 57 33. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00980/wkr0002.pdf