Trelleborgs niomånaders rapport 2003

GOD RESULTATUTVECKLING OCH FöRBäTTRAD RöRELSEMARGINAL Trelleborgkoncernen visar för årets första nio månader en fortsatt god resultat-utveckling. Resultat efter finansiella poster, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent till 727 MSEK (663). Koncernen redovisar även förbättrad rörelsemarginal samt bra operativt kassaflöde. Under tredje kvartalet genomfördes förvärvet av engelska Smiths Groups verksamhet inom polymerbaserade precisionstätningar, ett strategiskt förvärv som ger en god plattform för framtida tillväxt. Trelleborg Sealing Solutions utgör nu ett nytt affärsområde inom Trelleborg, med ca 6000 anställda och ca 5,5 miljarder SEK i omsättning. *Nettoomsättningen uppgick till 3 978 msek (4 186) under tredje kvartalet,och under perioden januari till september till 12 609 msek (13 516). *För jämförbara enheter/valutakurser ökade periodens nettoomsättning med 1,4 procent jämfört med samma period 2002. *Resultatet efter skatt ökade under kvartalet till 165 msek (54),och för perioden till 482 msek (308). *Vinst per aktie ökade under kvartalet till 1:95 sek (0:60), och under perioden till 5:75 sek (3:55). *Resultat efter finansiella poster ökade under kvartalet till 251 msek (89),och under perioden till 751 msek (461). *Perioden januari - september, exklusive jämförelsestörande poster: · Rörelseresultat 800 msek (759) · Resultat efter finansiella poster 727 msek (663) · Resultat efter skatt 458 msek (454) · Vinst per aktie 5:50 sek (5:25) *Nytt lån på 540 meur (4 800 msek) med 5 års löptid upptogs efter kvartalets utgång. Lånet ersätter kortfristiga lån upptagna för att finansiera förvärvet av Polymer Sealing Solutions. Aktieägarkontakt Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör tel: 0410-670 99, fax: 0410-137 45 mobil: 070-685 65 60 e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com Mikael Byström, informationsdirektör tel: 0410-670 37, fax: 0410-427 63 mobil: 0708-55 21 69 e-post: mikael.bystroem@trelleborg.com Viktoria Bergman, biträdande informationsdirektör tel: 0410-670 94, fax: 0410-102 61 mobil: 0708-47 57 33 e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00470/wkr0003.xls Tabeller