Trelleborg förvärvar tyskt industriprofilföretag

Trelleborg förvärvar tyskt industriprofilföretag Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Building Systems ingått avtal om att förvärva verksamheten i tyska ETU GmbH, som är specialiserade på tekniskt avancerade industriprofiler. - ETU är ett relativt nyetablerat företag med stark teknisk produktutvecklingskapacitet, säger Peter Suter, VD för Trelleborg Building Systems. Genom förvärvet stärker vi vår utvecklingskraft inom tätningsprofiler. ETU är också aktivt på industrimarknader vid sidan om byggindustrin, och kompletterar oss därför väl. ETU är leverantör av industriprofiler till bygg- och övrig industri främst i Centraleuropa. Företaget omsätter cirka 50 MSEK och har 18 anställda vid en enhet i Grossheubach i Tyskland. Förvärvet är en inkråmsaffär och övertagande av verksamheten beräknas ske under april 2003. Trelleborg Building Systems utvecklar och marknadsför polymer- och bitumenbaserade byggprodukter för tätning och dämpning till industri- och konsumentmarknaden. Affärsområdet är marknadsledande inom tätningsprofiler på Europamarknaden. Trelleborg Building Systems omsatte under år 2002 1 880 MSEK, och har cirka 1 200 anställda. Produktionsenheter finns i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Ytterligare information lämnas av Peter Suter, affärsområdeschef Trelleborg Building Systems, 0708-23 83 49 eller Trelleborg ABs bitr. informationsdirektör Viktoria Bergman, 0410-670 94 alt. 0708-47 57 33. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00160/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00160/wkr0002.pdf