Trelleborg förvärvar engelska Smiths division för precisionstätningar

Trelleborg förvärvar engelska Smiths divison för precisionstätningar Trelleborgkoncernen växer med 5,5 miljarder kronor i omsättning och 6000 anställda Trelleborgkoncernen har tecknat ett avtal med den engelska koncernen Smiths Group Plc. om att förvärva dess verksamhet inom polymerbaserade precisionstätningar (Polymer Sealing Solutions - PSS). PSS omsätter ca 5, 5 miljarder SEK och har ca 6 000 anställda huvudsakligen i Europa och Nordamerika. Trelleborgkoncernen beräknas efter förvärvet få en omsättning på ca 22,5 miljarder kronor med ca 21 000 anställda i ett 40-tal länder. - PSS är ett välskött företag med ledande positioner och tekniska produkter inom marknadssegment vi känner och förstår, säger Trelleborgs VD och koncernchef Fredrik Arp. Förvärvet är ett kraftfullt steg framåt som inte bara kompletterar och ger oss goda synergier utan också ger oss en utmärkt plattform för vidare tillväxt inom ett intressant produktsegment. PSS utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetskritiska polymerbaserade precisionstätningar och system. PSS arbetar huvudsakligen inom fyra marknadssegment - Industriella applikationer (Busak+Shamban), fordonsindustri (Dowty Auto), flygindustri (Shamban) samt rörtätningar (Forsheda). PSS är en av tre marknadsledare i Europa eller USA inom samtliga fyra segmenten och har en marknadsledande position inom det industriella segmentet i Europa. Köpeskillingen uppgår till ca 6 500 MSEK kontant (£495 million). Detta medför för Trelleborgkoncernen en goodwill på ca 4 500 MSEK. Rörelseresultatet* för 12 månadersperioden som avslutades i juni 2003 uppgår till ca 680 MSEK. Verksamheten kommer att utgöra ett nytt affärsområde inom Trelleborgkoncernen. Förvärvet förväntas ge såväl intäkts- som kostnadssynergier. De kostnadsrelaterade synergierna har vid en preliminär bedömning beräknats till ca 100 MSEK årligen vid fullt genomslag efter ca tre år. Trelleborgskoncernens vinst/aktie bedöms påverkas positivt redan år 2004. Förvärvet förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och bedöms kunna slutföras i slutet av tredje kvartalet. * Trelleborgs estimat till genomsnittlig kurs GBP/SEK Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, tel 0410-670 37, 0708-552169 eller CFO Bo Jacobsson, tel 0410-670 99, 070-685 65 60 eller biträdande informationsdirektör Viktoria Bergman, tel 0410-670 94, 0708-47 57 33. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista.www.trelleborg.com Presskonferens idag kl 11.00 på Berns i Stockholm med anledning av Trelleborgs förvärv av Polymer Sealing Solutions - Trelleborgkoncernens Q2 rapport tidigareläggs Med anledning av Trelleborgs förvärv av brittiska Smiths polymerverksamhet arrangeras idag, måndagen den 21 juli, en presskonferens med företagsledningen i Trelleborg AB. Koncernchef Fredrik Arp och Finansdirektör Bo Jacobsson kommer att presentera förvärvet. Trelleborgkoncernens Q2 rapport, som skulle publicerats tisdagen den 22 juli, tidigareläggs nu och publiceras idag. Tidigare aviserade presentation av rapporten på Operaterassen ersätts av dagens presskonferens då också rapporten presenteras. Presskonferensen hålls kl 11.00 på Berns i Stockholm, Strindbergssalen, ingång Näckströmsgatan 8. Det finns också möjlighet att delta per telefon eller att lyssna på konferensen via internet. För att delta i konferensen per telefon: Telefonnummer 08-50052880. För att avlyssna konferensen via Internet: www.trelleborg.com, klicka på "Finansiell information" därefter "Presentationer", sedan "Presskonferens". Cirka en halvtimme innan konferensen startar kommer det att finnas en presentation med bilder som presenterar förvärvet på Trelleborgs hemsida "www.trelleborg.com". Klicka på "Finansiell information", därefter "Presentationer" och öppna sedan denna Acrobat-fil. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00010/wkr0001.doc Fakta bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00010/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00010/wkr0003.pdf