Delårsrapport januari-mars 2003

DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 4 289 msek (4 543). För jämförbara enheter/valutakurser ökade första kvartalets nettoomsättning med 5 procent jämfört med samma period 2002. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 13 procent till 232 msek (206). Resultatet efter finansnetto, exkl jämförelsestörande poster, ökade med 22 procent till 211 msek (173). Resultatet efter skatt ökade med 14 procent till 141 msek (124) och vinst per aktie ökade med 17 procent till 1:70 sek (1:45). Fortsatt stabilt operativt kassaflöde, 51 msek (50). Peter Nilsson utsedd till ny affärsområdeschef i Trelleborg Engineered Systems. Efter kvartalets utgång har Trelleborg förvärvat fordonskomponentföretaget Kunhwa i Korea, samt industriprofilföretaget ETU i Tyskland. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s Ekonomi- och finansdirektör Bo Jacobsson, tel: 0410-670 99, mobil: 070- 685 65 60, eller av Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00860/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00860/wkr0002.pdf Hela rapporten