Halvårsrapport jan-juni Trelleborg AB

HALVÅRSRAPPORT Januari - juni 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 4 342 msek (4 787) under andra kvartalet, och under det första halvåret till 8 631 msek (9 330). För jämförbara enheter/valutakurser ökade halvårets nettoomsättning med drygt 2 procent jämfört med samma period 2002. · Resultatet efter skatt ökade under kvartalet med 35 procent till 176 msek (130), och för halvåret med 25 procent till 317 msek (254). · Vinst per aktie ökade under kvartalet med 40 procent till 2:10 sek (1:50), under halvåret med 29 procent till 3:80 sek (2:95). · Resultat efter finansiella poster ökade under kvartalet till 277 msek (199), och under halvåret till 500 msek (372). · Första halvåret, exklusive jämförelsestörande poster: * Rörelseresultat 529 msek (515) * Resultat efter finansiella poster 481 msek (453) * Resultat efter skatt 298 msek (314) * Vinst per aktie 3:55 sek (3:65) · Förvärv av fordonskomponentföretaget Kunhwa i Sydkorea, samt av industriprofilföretaget ETU i Tyskland. · Beslut om ytterligare konsolidering av produktionsstrukturen inom Automotive i Nordamerika. Trelleborg, den 21 juli 2003 Fredrik Arp Verkställande direktör Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s Ekonomi- och finansdirektör Bo Jacobsson, tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60, eller av Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00070/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten