Förslag till nya styrelsemedlemmar i Trelleborg AB

Förslag till nya styrelsemedlemmar i Trelleborg AB En nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande samt representanter från de större ägarna, som representerar cirka 65 procent av rösterna i Trelleborg, har beslutat föreslå bolagsstämman följande: Didrik Normark (invald i Trelleborgs styrelse 1994) har med ålderns rätt avböjt omval inför kommande bolagsstämma. Även Ann-Christine Albertsson (invald 1999) har avböjt omval. Till nya styrelseledamöter föreslås Höganäs VD Claes Lindqvist och Heléne Bergquist, Senior Vice President, Electroluxkoncernen. Därutöver föreslås omval av nuvarande ledamöterna Anders Narvinger (ordf), Fredrik Arp (VD), Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist och Staffan Bohman. Styrelsens ledamöter valda av de anställda är Kim Davidsson, Alf Fredlund, Karin Linsjö och Rolf Larsson. Höganäs ABs VD och koncernchef Claes Lindqvist, 53, civilingenjör och civilekonom, har arbetat som VD inom Höganäs-koncernen sedan 1990. Claes Lindqvist har en gedigen industriell bakgrund som också innefattar ansvar för olika verksamheter inom bl a ABB och Åkerlund & Rausing. Claes Lindqvist är utöver sitt egnagemang i Höganäs styrelsemedlem i Jernkontorets Fullmäktige, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, AB Wilh. Becker, SIMI Scandinavian Intl Management Institute och Dunkerska stiftelserna. Heléne Bergquist, Senior Vice President i Electroluxkoncernen, 45, arbetar sedan tre år med internkontrollfrågor för Electroluxkoncernen globalt. Heléne Bergquist var tidigare partner, delägare och auktoriserad revisor i Price Waterhouse Cooper med affärsenhetsansvar för konsument- och industriprodukter. Övriga uppdrag utgör styrelseledamot i Föreningen för utvecklande av god redovisningssed och tidigare ordförande i FARs (Föreningen Auktoriserade Revisorer) utbildningskommittée. - Didrik och Ann-Christine har förtjänstfullt och engagerat deltagit i Trelleborgs utveckling under många år. Nu har vi funnit goda efterträdare till dem, säger styrelsens ordförande Anders Narvinger. Claes Lindqvists gedigna industriella erfarenheter och Heléne Bergquists kunskaper inom ekonomi och styrning kompletterar styrelsen på ett förträffligt sätt. Trelleborgs nomineringskommitté bestod av styrelsens ordförande Anders Narvinger, Rolf Kjellman (Dunkerstiftelserna), Ramsay Brufer (Alecta), Caroline af Ugglas (Skandia), Marianne Nilsson (Robur) och Lars Örstedt (AFA). För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, 0410 - 67037 alt.0708 - 552169 eller biträdande informationsdirektör Viktoria Bergman 0410-67094, alt. 0708-475733. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00450/wkr0002.pdf