Trelleborg skriver internationellt samarbetsavtal med amerikanska JPS Elastomerics

Trelleborg skriver internationellt samarbetsavtal med amerikanska JPS Elastomerics Trelleborgs affärsområde Building Systems har träffat ett internationellt samarbetsavtal kring marknadsföring och försäljning med amerikanska JPS Elastomerics, en division inom Nasdaq-noterade JPS Industries, Inc. Avtalet löper från 1 maj 2002 och innebär främst att Trelleborg Building Systems får ett bra komplement, på initialt cirka 25 MSEK, till affärsområdets utbud på den europeiska marknaden genom att Trelleborg får tillgång till JPS Elastomerics TPO-produkter för såväl tak- som marktäckning. Samtidigt innebär avtalet att marknadsförings- och försäljningsinsatserna av delar av Trelleborg Building Systems produkter på den amerikanska marknaden intensifieras genom JPS Elastomerics organisation. - Vi har noga följt TPO marknadens utveckling i Europa under flera år och tror att den typen av produkter är ett viktigt komplement till Trelleborgs nuvarande sortiment, som är baserat på bitumen (asfalt) och EPDM, säger Peter Suter, chef för Trelleborg Building Systems. - Vi har varit i kontakt med ett flertal leverantörer av TPO-produkter och det är vår bedömning att JPS Elastomerics Stevensprodukter inte bara innehåller den bästa teknologin, utan även ger oss den främsta kunskapen inom området. JPS Elastomerics -Stevens Roofing Systems är en av världens ledande tillverkare av polyolefinbaserade thermoplastiska enskiktstätningar, så kallat TPO för tak-applikationer. Produktsortimentet omfattar även tätskikt för markapplikationer så kallade geomembran. Ytterligare information lämnas av Peter Suter, chef affärsområde Trelleborg Building Systems, 0410 - 513 62, eller bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0410 - 670 94 alt. 0708 - 55 21 30. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 19 miljarder kronor och har cirka 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/29/20020429BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/29/20020429BIT00900/wkr0002.pdf