Trelleborg planerar flytt av produktion i Belgien till Sri Lanka och Spanien

Strukturprogrammet inom affärsområde Trelleborg Wheel Systems fortsätter Trelleborg planerar flytt av produktion i Belgien till Sri Lanka och Spanien Trelleborgkoncernens affärsområde Trelleborg Wheel Systems fortsätter det struktur-program som syftar till att effektivisera affärsområdets produktion. Programmets nästa större steg har nu initierats och innebär en plan om flyttning av produktionen i Evergem, Belgien, vilken främst består av industridäck, till affärsområdets enheter på Sri Lanka och i Spanien. Bakgrunden är i första hand affärsområdets behov av att anpassa sin produktionskapacitet såväl som att effektivisera produktionsstrukturen och därmed skapa en lägre framtida kostnadsbas. Den första delen av strukturprogrammet presenterades i december 2001 och omfattar delar av produktionen vid orten Trelleborg. Den föreslagna flyttningen av produktionen i Belgien är nästa större steg i programmet. Projektet bedöms vara genomfört under innevarande år. Antalet anställda vid Trelleborg Wheel Systems enheter i Belgien föreslås minska med 126 personer av totalt 185. Kostnaderna och besparingarna för detta andra steg är i linje med den övergripande plan för strukturprogrammet som kommunicerades i koncernens niomånadersrapport 2001. Hela strukturprogrammet belastade det fjärde kvartalet 2001 med 200 MSEK, varav cirka 130 MSEK är kassapåverkande främst under 2002. Återbetalningstiden för den kassapåverkande delen är beräknad till cirka två år med en positiv resultatpåverkan från andra halvåret 2002. Programmet beräknas ge full effekt motsvarande drygt 70 MSEK från 2004. För mer information kontakta biträdande informationsdirektör Mikael Sjöblom mobil 0708-552130 eller Trelleborgs informationsavdelning 0410 - 670 00. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 19 miljarder kronor och har cirka 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00460/wkr0002.pdf