Trelleborg har ingått slutligt avtal om övertagande av verksamheterna inom Seaward International

Trelleborg har ingått slutligt avtal om övertagande av verksamheterna inom Seaward International Trelleborgkoncernen har slutligt övertagit verksamheterna inom amerikanska Seaward International Inc. - en av USA:s största tillverkare av marina fendersystem. Genom förvärvet av Seaward förstärker Trelleborg sin världsledande position inom fendersystem. Seaward International Inc. omsätter ca 200 MSEK och har ca 60 anställda vid 2 produktionsenheter i Winchester, Virginia. Företaget har bl a specialiserat sig på flytande fendersystem. Förvärvet av verksamheterna i Seaward International Inc. är en inkråmsaffär. Trelleborgs fenderverksamhet är organiserad inom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems. Seawards produktsortiment inom flytande fendersystem kompletterar Trelleborgs fenderverksamhet såväl vad gäller produkter som geografiskt. I maj 2001 förvärvade Trelleborg Fentek Marine System i Tyskland och Storbritannien, Hercules Rubber & Chemical i Singapore och Queensland Rubber i Australien. Idag är Fentek varumärke och samlingsnamn för Trelleborgs fenderverksamhet. För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, 0410 - 670 37 alt. 0708 - 55 21 69. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00840/wkr0002.pdf