Trelleborg avyttrar formgodsproduktion till vitvaruindustrin

Fortsatt fokusering och koncentration inom Trelleborg Engineered Systems: Trelleborg avyttrar formgodsproduktion till vitvaruindustrin Trelleborgkoncernens affärsområde Trelleborg Engineered Systems fortsätter fokuseringen och renodlingen av sin produktportfölj och har tecknat avtal om att avyttra formgods-verksamheten inom Trelleborg Industries UK Ltd i Skelton, England. Verksamheten, som 2001 hade ca 60 anställda och kring 3,1 MGBP, tillverkar formgods till i huvudsak den engelska vitvaruindustrin. Köpare är den italienska industrikoncernen Ilpea Industrie S.p.A. Formgods-verksamheten i Skelton har belastat Trelleborgkoncernens resultat negativt under de senaste åren. För mer information kontakta Informationsdirektör Mikael Byström 0410 - 670 37 (mobil 0708-552169), eller Trelleborgs informationsavdelning 0410 - 670 00. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 19 miljarder kronor och har cirka 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/02/20020402BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/02/20020402BIT00590/wkr0002.pdf