Efter uppgörelse med amerikanska myndigheter: Trelleborg ingår preliminär överenskommelse om försäljning av verksamheten | Trelleborg Group

Efter uppgörelse med amerikanska myndigheter: Trelleborg ingår preliminär överenskommelse om försäljning av verksamheten

Efter uppgörelse med amerikanska myndigheter: Trelleborg ingår preliminär överenskommelse om försäljning av verksamheten inom Metech Trelleborgkoncernen, har ingått en preliminär överenskommelse om försäljning av verksamheten inom sitt amerikanska metallåtervinningsföretag Metech International Inc. Det sydafrikabaserade investmentbolaget Viking, noterat på börsen i Johannesburg, är genom sitt amerikanska dotterbolag köpare. Slutförhandlingar kring försäljningen beräknas slutföras under andra kvartalet. I samband med överenskommelsen med Viking har Metech International Inc ingått avtal om en uppgörelse med amerikanska federala åklagarmyndigheten i Connecticut avseende tidigare lednings bedrägliga förfarande gentemot såväl kunder som företaget självt. I uppgörelsen förbinder sig Metech International Inc att betala tillbaka medel till drabbade kunder motsvarande 12, 1 MUSD genom en s k Restitution Pool. Till denna Restitution Pool har också tidigare ledning efter domstolsutslag tvingats återbetala betydande belopp vid sidan av fängelsestraff på upp till 2,5 år. Myndigheternas utredning avser perioden från sena åttiotalet fram till och med 1995. Under våren 2002 har samtliga åtalade i den tidigare ledningen dömts. Metechs nuvarande ledning tillsattes 1996. Alltsedan utredningen påbörjades 1995 har Metech bistått myndigheterna i deras arbete. Kostnaden på 12,1 MUSD för uppgörelsen med åklagarmyndigheten har tidigare reserverats och kommer därför ej att få någon resultatpåverkan på Trelleborgkoncernen. Efter skatt blir kostnaden ca 8,4 MUSD. - Den preliminära överenskommelse om försäljning som vi ingått med Viking möjliggör för oss att på ett godtagbart sätt frigöra det bundna kapital som verksamheten i Metech utgör, säger Trelleborgkoncernens koncernchef Fredrik Arp. - Det är också tillfredsställande att vi nu kunnat nå en uppgörelse med de federala mydighet-erna. Metechs nya ledning har ändrat verksamhetens inriktning så att liknande bedrägerier inte skall kunna upprepas och har under utredningens gång informerat sina kunder om processen. För mer information kontakta Informationsdirektör Mikael Byström 0410 - 670 37 (mobil 0708-552169), eller Trelleborgs informationsavdelning 0410 - 670 00. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 19 miljarder kronor och har drygt 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/02/20020401BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/02/20020401BIT00050/wkr0002.pdf