Trelleborg har ingått swapavtal motsvarande 4.910.400 aktier

Trelleborg har ingått swapavtal motsvarande 4.910.400 aktier Trelleborg AB har av en extra stämma erhållit bemyndigande att genomföra ett så kallat syntetiskt återköpsprogram omfattande maximalt 20 miljoner egna aktier. Trelleborg AB har per 30 augusti 2001, ingått swapavtal motsvarande totalt 4.910.400 Trelleborg-aktier med sin motpart Svenska Handelsbanken. Antalet swap-avtal motsvarar drygt 5 % av utestående aktier och Svenska Handelsbanken har under dagen informerat om sitt innehav i enlighet med gällande flaggningsregler. Trelleborg AB publicerar volymerna i ingångna swapavtal vid varje delårsrapportering. Ingångna swapavtal i det syntetiska återköpsprogrammet omfattade 3.267.600 aktier vid senaste rapporttillfälle den 1 augusti. För mer information kontakta CFO Jan Björck, 0410 - 517 78, eller Trelleborgs informationsavdel-ning 0410 - 670 00. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor (proforma inklusive de senaste förvärven) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/31/20010831BIT00200/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/31/20010831BIT00200/bit0002.pdf