Trelleborg avyttrar verksamhet inom valsbeläggningar | Trelleborg Group

Trelleborg avyttrar verksamhet inom valsbeläggningar

Trelleborg avyttrar verksamhet inom valsbeläggningar Trelleborg AB har ingått avtal om att avyttra verksamheten inom valsbeläggningar till det amerikanska företaget Stowe Woodward. Verksamheten är belägen i Trelleborg, Sverige, och Mjöndalen, Norge. Avyttringen förväntas vara genomförd den 31 maj 2001. Trelleborg AB frigör genom försäljningen cirka 85 MSEK. Den reavinst som uppstår kommer att användas till ett strukturprogram för att dra ner på verksamheten inom Trelleborg Engineered Systems i Mexiko under innevarande år. - Inom marknaden för valsbeläggningar blir antalet aktörer allt färre och för att bli riktigt konkurrenskraftig krävs bland annat ett brett utbud av såväl produkter som service samt en global produktion, säger Hans Porat vice VD för Trelleborg AB. Verksamheten inom valsbeläggningar är ett område där Trelleborg har begränsade möjligheter att växa. - Avtalet innebär att Stowe Woodward Sverige AB tar över samtliga anställda inom Trelleborg Vals i Trelleborg och att de erbjuds anställning med nuvarande villkor, säger Georg Brunstam chef för affärsområdet Engineered Systems. Trelleborg har tillverkat valsbeläggningar med licens från Stowe Woodward sedan 1936. Stowe Woodward är världsledande inom produktområdet med över 30 produktionsanläggningar runt om i världen. Ytterligare information lämnas av Georg Brunstam, chef Trelleborg Engineered Systems, 0410 - 512 51, 0708 - 55 12 51 eller Trelleborg AB:s bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0410 - 670 94 alt. 0708 - 55 21 30. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor (proforma 2000) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00930/bit0001.pdf