Anders Narvinger ny ordförande i Trelleborg AB efter Rune Andersson

Anders Narvinger ny ordförande i Trelleborg AB efter Rune Andersson Trelleborg AB:s mångårige styrelseordförande Rune Andersson och vice ordföranden Lennart Nilsson har beslutat lämna sin uppdrag i samband med stämman i april 2002. Till ny styrelseordförande avser styrelsen utse styrelseledamoten Anders Narvinger. Anders Narvinger, 53, civilingenjör och civilekonom, har arbetat inom ABB-koncernen sedan 1972 och har en gedigen industriell bakgrund. Han har haft olika ledande befattningar inom ABB, bl a som VD och koncernchef för ABB i Sverige 1996-2001, och är för närvarande Group Senior Vice President i ABB Ltd. Anders Narvinger är bl a styrelseordförande i Exportrådet och Lunds Tekniska Högskola samt styrelseledamot i Volvo Car Corporation. Han är dessutom ledamot i IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin). - Trelleborg är ett helt annat företag än då jag tillträdde som styrelseledamot 1999 och det har varit ett intressant och inspirerarnde styrelsearbete på vägen, säger Anders Narvinger. Nu ser jag fram emot att som ordförande få vara med och vidareutveckla koncernen i linje med vår fastlagda strategi. Rune Andersson tillträdde som VD och tillika styrelseledamot för Trelleborgkoncernen 1983. Efter ett antal år då företaget kraftigt expanderade tog han över ordförandeklubban 1990. - Tiden med Trelleborg har varit otroligt spännande, säger Rune Andersson. Jag tog 1983 över ansvaret för Trelleborg och under dessa 19 år har företaget utvecklats från ett mindre gummiföretag via verksamheter i många olika branscher till att åter koncentreras mot ett fåtal kärnområden. Trelleborg är nu en fokuserad global industrikoncern med en mycket stark finansiell ställning och därför känns det rätt att lämna nu. - Det känns också bra att lämna över klubban till Anders som de senaste åren lagrat på sig mycket kunskap om Trelleborg från sitt styrelseuppdrag. Hans gedigna industriella erfarenheter från storföretag och ingenjörsföretag passar också in i den nya struktur Trelleborg nu har, avslutar Rune Andersson. Ytterligare information lämnas av Informationsdirektör Mikael Byström, 0410 - 670 37, 0708 - 552169 eller bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0410 - 670 94 alt. 0708 - 55 21 30. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter 19 miljarder kronor (proforma 2000 inklusive senaste förvärv) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00630/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00630/bit0002.pdf