Utredningen om Trelleborg AB:s revisionsrapport klar

Utredningen om Trelleborg ABs revisionsrapport klar Vid den ordinarie bolagsstämman i Trelleborg den 13 april 2000 beslöts att styrelsen i samråd med Trelleborg ABs större aktieägare och Sveriges Aktiesparares Riksförbund skulle ge en auktoriserad revisor i uppdrag att granska om handläggningen av revisions-rapporten från 1999 avseende Trelleborg ABs förre VD Kjell Nilsson skötts på ett riktigt sätt. Vid styrelsemötet den 9 juni 2000 beslöts att ge uppdraget till auktoriserad revisor Gunnar Widhagen, Ernst & Young, som nu lämnat sin utredning till Trelleborg ABs styrelse. Hans slutliga kommentar är: "Vid min utredning har inte framkommit något som enligt min mening, om det var känt vid bolagsstämman år 1999, kunde ha påverkat beslutet om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och/eller verkställande direktören Kjell Nilsson eller påverkat innehållet i uppgörelsen med Kjell Nilsson av den 8 mars 1999." Gunnar Widhagen har i ett dokument om sex sidor redogjort för sitt uppdrag och hur han genomfört det. Dokumentet finns i sin helhet på Trelleborgs hemsida "www.trelleborg.com" och bifogas den delårsrapport för januari- september 2000 som skickas ut till Trelleborg ABs aktieägare i dagarna. För mer information kontakta Rune Andersson, ordförande i styrelsen för Trelleborg AB, tel 040 - 98 77 01, eller informationsdirektör Mikael Byström, Trelleborg AB, 0410 - 670 37 eller 0410 - 670 00. Trelleborg AB är en global industrikoncern i stark förvandling. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter 13,5 miljarder kronor och har drygt 12 500 anställda i 37 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/13/20001113BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/13/20001113BIT00620/bit0002.pdf