Trelleborgs styrelse föreslår syntetiskt återköp av egna aktier

Trelleborgs styrelse föreslår syntetiskt återköp av egna aktier I linje med vad som angavs i Trelleborgs delårsrapport för de första nio månaderna 2000 har Trelleborgs styrelse beslutat kalla till en extra bolagsstämma den 24 januari 2001 för att erhålla mandat att genomföra s k syntetiska återköp om maximalt 20 miljoner egna aktier. Kallelse till stämman kommer att ske på sedvanligt sätt via annonser i dagspress den 8 januari 2001. Det totala antalet Trelleborg-aktier uppgår till 105 607 372, varav Trelleborg efter pågående återköpsprogram innehar 3 972 100 (per den 21 december) . Ytterligare information lämnas av informationsdirektör Mikael Byström, 0708-552169, Trelleborgs CFO Jan Björck, tel 0410-670 28 eller Trelleborgs informationsavdelning 0410 - 670 00. Trelleborg AB är en global industrikoncern i stark förvandling. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter 13,5 miljarder kronor och har drygt 12 500 anställda i 37 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/22/20001222BIT01250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/22/20001222BIT01250/bit0002.pdf