Trelleborg avyttrar enheter i Horda och Ohs

Trelleborg avyttrar enheter i Horda och Ohs Trelleborg Automotive - ett affärsområde inom Trelleborgkoncernen - avyttrar tillverkningsenheterna i Horda och Ohs till Vätterledens Invest AB. Avyttringen är ett led i affärsområde Trelleborg Automotives koncentration och omorganisation. 1996 förvärvade Trelleborg AB Hordagruppen, där tillverkningsenheterna i Horda och Ohs ingick. Här sker bland annat tillverkning av gummidetaljer, vevhusventilation samt gummislang. Produkterna tillhör inte kärnområdena inom affärsområdet och det här är ett utmärkt tillfälle att avyttra produktionsenheterna till en ägare som tar ett industriellt ansvar och som erbjuder samtliga anställda fortsatt anställning. Avyttringarna kommer inte att påverka Trelleborgkoncernens resultat för år 2000. För mer information kontakta gärna bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, Trelleborg AB, 0410 - 670 94 eller 0708 - 55 21 30. Trelleborg AB är en global industrikoncern i stark förvandling. Nyckelorden är koncentration och lönsam tillväxt. Trelleborg AB omsätter 13,5 miljarder kronor och har drygt 12 000 anställda i 28 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Automotive, Wheel Systems, Engineered Systems och Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00780/bit0002.pdf