Förslag om indragning av återköpta aktier, nedsättning av reservfonden och nytt återköpsprogram

Trelleborgs styrelse kallar till extra bolagsstämma: Förslag om indragning av återköpta aktier, nedsättning av reservfonden och nytt återköpsprogram Trelleborg AB:s styrelse har vid ett extra styrelsemöte på fredagen beslutat kalla till en extra bolagsstämma den 27 juni 2000. Till den extra stämman föreslår styrelsen dels nedsättning av aktiekapitalet med 293 353 800 kronor genom indragning av egna återköpta aktier (11 734 152 aktier, motsvarande 10 procent) dels nedsättning av reservfonden med 775 MSEK. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att sedan nedsättning av aktiekapitalet genomförts, återköpa ytterligare upp till 10 procent av utestående aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Det nya återköpsprogrammet föreslås följa samma villkor som det återköpsprogram som beslutades om vid ordinarie stämma 2000. - Vid fullt utnyttjande ger de båda återköpsprogrammen tillsammans en ökad vinst per aktie och år på cirka 80 öre, en bra investering vid rådande kursnivåer, säger Trelleborgs VD och koncernchef Fredrik Arp. Även om det nya återköpsprogrammet utnyttjas fullt ut har koncernen betydande finansiella resurser som medger en fortsatt expansiv förvärvsdriven tillväxt. Den extra bolagsstämman avhålls i konferenscentrat Forum, Trelleborg, kl 16.00 den 27 juni 2000. Ytterligare information lämnas av koncernens CFO Jan Björck, tel 0410-670 28 eller av informations-direktör Mikael Byström, tel. 0410-670 37 (mobil 0708-55 21 69). www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00380/bit0002.pdf