Trelleborgkoncernens produktion av industrislang effektiviseras

Trelleborgkoncernens produktion av industrislang effektiviseras Som ett led i Trelleborgkoncernens ansträngning att effektivisera sin slangverksamhet har beslut tagits om ett omstrukturerings- och rationaliseringsprogram som syftar till att koncentrera produkt-sortimentet på respektive produktionsenhet. För Trelleborgsenheten innebär detta en fokusering på flätad slang, handbyggda och superlätta slangprodukter. Övriga produkter och teknologier koncentreras och samordnas till Trelleborg Industrislangs huvudfabrik i Palport, Frankrike. Omstruktureringsprogrammet kommer att medföra en personalreduktion på ca 50 personer i Trelleborg. MBL-information genomfördes den 20/8 och förhandlingar kommer att inledas snarast. Effektiviseringen av Trelleborgs industrislangproduktion ingår i det strukturprogram för Trelleborgs industrisektor som presenterades på Trelleborgs bolagsstämma i april. Programmet, som främst berör sektorns europeiska enheter, väntas belasta koncernens resultat med i storleksordningen 250 MSEK. Programmet väntas ge en positiv resultateffekt på ca 75 MSEK per år från år 2001. Ytterligare information lämnas av Trelleborg ABs Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-67037 (mobil 0708-552169), eller av Trelleborg AB:s informationsavdelning 0410-67000. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/23/19990823BIT00450/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/08/23/19990823BIT00450/bit0002.doc