Trelleborg Delårsrapport Januari-juni 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 1999 * Rörelseresultat 449 MSEK (355) * Resultat efter finansnetto 438 MSEK (333) * Aktieinnehavet av stamaktier i Boliden utdelat till aktieägarna * Förvärv av minoritetsaktier i Starckjohann Oyj * Strukturprogram inom sektor Övrigt till betydande del genomfört ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/04/19990804BIT00110/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/08/04/19990804BIT00110/bit0002.pdf Hela rapporten