Trelleborg expanderar inom Automotive

Trelleborg expanderar inom Automotive - blir världsledande inom antivibration Trelleborgskoncernen har tecknat ett avtal med den engelska koncernen Invensys om att förvärva dess Antivibrationsverksamhet (AVS). AVS omsätter ca 4,2 miljarder kronor och har drygt 4000 anställda vid sjutton tillverkningsenheter i sju länder. Verksamhetens tekniska centrum ligger i Höhr-Grenzhausen, Tyskland. Genom förvärvet blir Trelleborg världsledande inom antivibration till fordonsindustrin samt till avancerade industriella applikationer med en årsomsättning på ca 6,6 miljarder SEK inom detta område. Köpeskillingen för den nu förvärvade verksamheten uppgår till ca 2,1 miljarder kronor. 12-månadersresultatet t o m september 1999, före jämförelsestörande poster, uppgick till ca 250 MSEK. - Förvärvet är i linje med vår strategi att expandera vår industriverksamhet mot ett antal utvalda kundsegment och följer den tidsplan som i våras lades fast för en ompositionering av koncernen, säger Trelleborgs VD och koncernchef Fredrik Arp. Trelleborgs Industrisektor beräknas efter förvärvet få en omsättning på ca 13 miljarder kronor med 12500 anställda i 28 länder. - Förvärvet ger oss en förstklassig position med ökad teknikkompetens och ett komplett produkt-sortiment och därmed möjlighet att stödja våra kunder med allt mer avancerade produkt- och systemlösningar, säger Hans Porat, vVD och ansvarig för Trelleborgs Industrisektor. Betydande synergier förväntas uppstå som en konsekvens av integrationen med Trelleborgs nuvarande AVS-verksamheter. De kostnadsrelaterade synergierna bedöms kunna realiseras inom en tvåårsperiod. Ett strukturprogram för att möta integrations-kostnaderna kommer att bokas upp i samband med förvärvet. Integrationsarbetet kommer att ledas av George Caplea, VD Trelleborg Automotive. Resultatpåverkan på Trelleborgskoncernens vinst/aktie bedöms bli positiv redan år 2000. Förvärvet bedöms slutföras per den 1 mars 2000 och förutsätter dessförinnan godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Ett informationsmöte angående förvärvet kommer att hållas på Royal Viking Hotel i Stockholm kl 09.00 den 27/12. Ytterligare information lämnas av Mikael Byström, informationsdirektör Trelleborg AB, tel 0708-55 21 69. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/24/19991224BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/24/19991224BIT00010/bit0002.pdf