Koncentration av verksamhet

Koncentration av verksamhet Trelleborgkoncernen förvärvade takmaterialtillverkaren Trebolit i augusti 1998. Arbetet med att integrera Trebolits verksamhet med övrig verksamhet i affärsområde Trelleborg Building Systems pågår och idag har följande information lämnats till fackliga organisationer och affärsområdets anställda på orterna Trelleborg och Höganäs: För att effektivisera verksamheten vid affärsområdets anläggningar är målsättningen att specialisera produktionen vid enheterna i Trelleborg och Höganäs. Detta innebär att personalstyrkan i Trelleborg måste minskas med ca tio personer. Höganäs-enheten berörs inte. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts. Trelleborg Building Systems omsätter ca 1,4 miljarder kronor och har 900 anställda, varav 55 vid Trebolit i Trelleborg. Ytterligare information lämnas av platschef Leif Södergren, tel 0410-480 00, eller Trelleborg AB:s informationsavdelning, tel 0410-670 00. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/02/19990202BIT00270/bit0002.pdf