Avyttringen av majoriteten i Trelleborgs handelssektor är nu godkänd och genomförd

Avyttringen av majoriteten i Trelleborgs handelssektor är nu godkänd och genomförd Den 12 november tillkännagav Trelleborgkoncernen att avtal ingåtts med Nordic Capital om en avyttring av majoriteten (51 %) i sin distributionssektor (Ahlsell, Bröderna Edstrand, Reynolds och Starckjohann). Villkor för affären var ett godkännande från EU:s konkurrensmyndighet samt ett slutligt formellt avtal kring extern finansiering. Båda dessa villkor är nu uppfyllda och avyttringen är därmed genomförd. Eventuell ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s informationsavdelning, tel. 0410-670 00. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/22/19991222BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/22/19991222BIT00370/bit0002.pdf