Rapport januari-juni 1998

Rapport januari-juni 1998 Nettoomsättningen ökade med 63 procent i industri- och handelsverksamheten, inklusive förvärv. Industriverksamhetens rörelseresultat ökade med 26 procent. Ökningen för handelsverksamhetens rörelseresultat var 58 procent. Förslag till konvertibel- och teckningsoptionsprogram för att främja anställdas delaktighet och engagemang i företaget.