Europeiska distributörer till Trelleborg AB

Europeiska distributörer till Trelleborg AB Trelleborg AB har avtalat att förvärva samtliga aktier i det finska tätskiktsföretaget Joule Oy, som har en omsättning på cirka 30 MSEK. Även samtliga aktier i den tyska tätskiktsditributören DBV - Dach Baustoff Vertrieb - har förvärvats. DBV har en omsättning på cirka 20 MSEK. Såväl Joule Oy som DBV integreras i affärsområde Trelleborg Building Systems. Affärsområdet utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tätningsprodukter till främst bygg-relaterad- och tillverkningsindustri. Joule Oy är en av de ledande distributörerna av tätskiktsprodukter till den finska takentreprenör-marknaden. Joule Oy producerar och förädlar även en rad olika bitumenprodukter vid sin anläggning 5 mil utanför Helsingfors. Det formella övertagandet sker den 1december 1998, och företaget ändrar efter övertagandet namnet till Trelleborg Joule Oy. DBV distribuerar gummimembran till den tyska byggindustrin. Köpet har förstärkt Trelleborg Building Systems redan etablerade organisation i Tyskland. - Köpet av Joule Oy och DBV kan ses som en fortsättning av Trelleborg Building Systems satsning inom området tätskikt, där det senaste förvärvet var företaget Trebolit. Det är även i linje med vår utökning av verksamheten utanför Sverige för den här sortens produkter, säger affärsområdeschef Peter Suter. Ytterligare information lämnas av: Affärsområdeschef Peter Suter, telefon 042-334021, mobil 0708-238349, eller Trelleborg AB's biträdande informationsdirektör Mikael Byström, telefon 0410-67037, mobil 0708-552169, Pressmeddelande Trelleborg, den 1 oktober 1998 www.trelleborg.com