Genom att du beställer någon av våra trycksaker enligt ovan och lämnar dina uppgifter är du medveten om att Trelleborg behandlar dina personuppgifter för att kunna distribuera det tryckta materialet till dig såsom önskat. Den legala grunden för oss att hantera dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att tillgodose ditt önskemål.

Din information kommer endast att användas för att distribuera det tryckta materialet och kommer att raderas när det har skickats till dig. För mer information, läs om Trelleborgs

hållning kring integritet.

Sida 1 av 1