"Vi är glada över att återigen bli erkända för våra insatser inom karriärutveckling. Vi är entusiastiska över att se effekten våra program har på våra anställda och kommer fortsätta erbjuda de verktyg de behöver för att utvecklas och blomstra på Trelleborg."
Anna-Karin Svennberg, Talent Management Director, Group HR

The Graduate Program

Portrait of Trelleborg talent Rudy

Rudy Veeraragoo

LaTonya-Andrews

LaTonya-Andrews

Keaton-Poole

Keaton Poole

Where talents grow
Trelleborg erbjuder utveckling i en dynamisk och omväxlande miljö. Talanger får chans att skaffa sig affärskunskaper och erfarenheter genom att anta utmaningar inom olika industrier runtom i världen. Våra Group University- och Excellence-program accelererar den kontinuerliga tillväxten och utvecklingen.
Have an impact
En framgångsrik karriär inom Trelleborg bygger på en prestationskultur där fokus ligger på kundvärde och affärsresultat. Vår decentraliserade modell fostrar ledare som får inflytande. Vi har stora förväntningar på att våra medarbetare ska ta sig an utmaningar med passion och ta ansvar för de uppdrag de får. 
Make a difference
Att göra det som är rätt gynnar affärerna. Vi har ett tydligt miljöåtagande med inriktning på innovativa miljövänliga lösningar som accelererar kundernas utveckling. Vi engagerar oss i de lokala samhällena och skapar ekonomiska möjligheter som är bra för samhället. 
Drive global innovation
Trelleborg verkar inom utvalda branscher världen över. Du kommer att ha alla chanser att forma industrins framtid från insidan och accelerera din karriär som en del av ett världsledande företag inom specialutvecklade polymerlösningar.