Kapitalstrukturforandringar | Trelleborg Group
Den senaste förändringen i aktiekapital var 2009.