Omräknade siffror efter avtal om avyttring av Trelleborg Wheel Systems
Trelleborg kommunicerade den 25 mars 2022 att avtal tecknats om att avyttra affärsområdet Trelleborg Wheel Systems.

De historiska försäljnings- och resultattalen har därför omräknats och återfinns här i både excelformat och pdf.