MÅL 3 Hälsa och välbefinnande

MÅL 6 Rent vatten och sanitet

MÅL 7 Hållbar energi

MÅL 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

MÅL 11 Hållbara städer och samhällen

MÅL 13 Bekämpa klimatförändringen