VD Peter Nilsson (Ur Årsredovisningen 2023):

Peter Nilsson Trelleborg CEO

Miljö 2023

Klimat

CO2-utslapp
Fornybar-fossil-el-total-el

Förnybar/fossilfri el 

Socialt 2023

Hälsa och säkerhet

halsa-och-sakerhet

Mångfald

Lokal utveckling 

Leverantörer

Styrning 2023

Antikorruption och rättigheter

Whistleblowerfall

Miljö
Samhällsansvar

Ladda ner årsredovisningen 2023

trelleborg-arsredovisning-2023