Seal design & function

Key features & benefits

Material

Hvordan montere enAnger-Lock
Hvordan skjøte plastrør 

Dimensjoner

576 Anger-Lock
552 Anger-Lock IPS
584 Anger-Lock

Dimensjoner og merking

Montering

Downloand

Trelleborg 576 Anger-Lock

Trelleborg 552 Anger-Lock IPS

Trelleborg 584 Anger-Lock