Skreddersydde koblinger for skjøting av rør

Overgangskoblinger
Overgangskobling (AC)

Overgangskoblinger er en kobling som har forskjellige dimensjonsområder i hver sin ende

Standard koblinger
Standard kobling (SC)

Rette koblinger for å skjøte tilnærmet like utvendige rørdimensjoner av samme rørmateriale eller for å tilkoble forskjellige rørmaterialer

Store koblinger
Store koblinger (LC)

Rette koblinger for å skjøte tilnærmet like utvendige rørdimensjoner av samme rørmateriale eller for å tilkoble forskjellige rørmaterialer

Enkle koblinger
Enkle koblinger (DC)

Rette koblinger for å skjøte tilnærmet like utvendige rørdimensjoner av samme rørmateriale eller for å tilkoble forskjellige rørmaterialer

Foringer
Foringer (BC)

Gummiforinger brukes i forbindelse med koblinger for å kunne ta større dimensjonsforskjeller

ICON PushFit
Innvendig kobling (ICON PushFit)

Innvendig kobling som kan skjøte rør der du ikke har utvendig rør tilgjengelig