Kallelse till årsstämma | Trelleborg Group

Invitation to the Annual General Meeting

The shareholders of Trelleborg AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting of the Company on Tuesday, April 25, 2006, at 3 p.m. in the Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg, Sweden