Nový film: Těsnicí řešení pro aplikace Fluid Power

Hydraulické aplikace kladou velké nároky na těsnicí prky. Těsnění nejen že musí zabránit úniku kapaliny a vnikání vnějšího média, ale musí také odolávat vysokým tlakům, extrémním teplotám a příčným silám v rámci aplikace. Funkce těsnicích prvků pro hydrauliku je tedy daleko komplexnější než pouze zabránění úniku kapaliny.

Hydraulické aplikace kladou velké nároky na těsnicí prvky. Těsnění nejen že musí zabránit úniku kapaliny a vnikání vnějšího média, ale musí také odolávat vysokým tlakům, extrémním teplotám a přídným silám v rámci aplikace. Funkce těsnicích prvků pro hydrauliku je tedy daleko komplexnější než pouze zabránění úniku kapaliny.

Společnost Trelleborg Sealing Solutions nabízí širokou škálu těsnění a produktů pro aplikace Fluid Power. Naše řešení jsou optimální pro použití ve stavebních a manipulačních zařízeních nebo v zemědělských a obráběcích strojích.


 >> Zhlédněte nový film "Těsnicí řešení pro aplikace Fluid Power"


Utěsnění hydraulických aplikací je velmi náročné. Tento film vystihuje řadu těsnicích prvků a aplikací Fluid Power včetně:

  • Čerpadel & hydromotorů
  • Ventilů
  • Akumulátorů
  • Rotačních rozdělovačů
  • Hnacích souprav vozidel
  • Motorů
  • Hydraulických válců
  • Zdrojů

 

>>Zhlédněte nový film "Těsnicí řešení pro aplikace Fluid Power"

>> Zjistěte více o těsnicích řešeních pro aplikace Fluid Power

>>Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme s Vaší aplikací Fluid Power