Nova och Vega – höjdpunkten inom utvecklingen av lyftkuddar

Vega lifting bag

I ett banbrytande samarbete med ett flertal räddningstjänster har Trelleborg lanserat en ny era av högtryckslyftkuddar som sätter en anmärkningsvärd standard vad gäller konstruktion och användbarhet. De nya lyftkuddarna Nova och Vega har utvecklats som svar på de föränderliga behoven i räddningssituationer och är för närvarande lyftkuddslösningarna med högst tryck på marknaden.

Lyftkuddar är anspråkslösa men ändå kraftfulla hjälpmedel som har blivit oumbärliga verktyg för brandmän över hela världen. Dessa lätta och bärbara enheter är strategiskt utformade för att kunna placeras i trånga utrymmen och – genom att fyllas med högtrycksluft – utföra uppgifter som omfattar allt från lyftning, utvidgning och påskjutning till fixering av hinder i räddningssituationer. I kritiska situationer som räddningsinsatser där varje sekund räknas, kan dessa lyftkuddar vara den avgörande skillnaden mellan liv och död.

Anže Vidic, forsknings- och utvecklingschef på Trelleborgs anläggning i orten Kranj i Slovenien, navet för Trelleborgs utveckling och tillverkning av lyftkuddar, understryker vikten av tillförlitlighet och kraft för att hjälpa räddningspersonal att bli snabbare och effektivare i räddningsarbetet.

”Lyftkudden har blivit ett oumbärligt verktyg för brandmän världen över”, säger Vidic. ”Tillförlitlighet och kraft är nyckeln till att räddningspersonalen kan agera snabbare och effektivare i alla räddningssituationer.”

Anze Vidic holding two lifting bags

Fokus för Trelleborgs innovation ligger i utvecklingen av de mest kraftfulla lyftkuddarna hittills – modellerna Nova och Vega. Det som utmärker dem åt är de har samma mått som en vanlig 8-bars lyftkudde samtidigt som de överträffar dem när det gäller tryckkapacitet.

Vidic förklarar mer om mekaniken bakom detta revolutionerande tekniska språng och förklarar: ”Ju högre arbetstryck i lyftkudden, desto större lyftförmåga. För Nova och Vega är lyftförmågan upp till 100 ton. Detta bidrar till betydligt snabbare räddningsinsatser och en kraftigt ökad överlevnadschans för en skadad person.”

När det gäller räddningsinsatser, där precision och snabbhet kan vara skillnaden mellan en lyckad räddning och ett tragiskt utfall, ger Nova och Vega förnyade möjligheter och hopp. Lanseringen av de nya lyftkuddarna innebär inte bara tekniska framsteg utan även ökat engagemang för att rädda liv och göra en långsiktigt insats för brandbekämpning och räddningsinsatser.

I takt med att Trelleborg fortsätter att samarbeta med sina kunder återspeglar denna banbrytande utveckling ett gemensamt engagemang för framsteg och innovation i jakten på säkrare och effektivare räddningsinsatser globalt. Nova och Vega är inte bara lyftkuddar – de är ett bevis på kraften av samarbete och samverkan, teknisk utveckling och en obeveklig strävan efter förstklassig kvalitet.

 

ill_protective_equipment_wg_rgb
”Tillförlitlighet och kraft är nyckeln till att räddningspersonalen kan agera snabbare och effektivare i alla räddningssituationer”.
Research and Development Manager

För mer information:

Davor Draskic

Davor Draškić

Sales Manager
Tel: +38 64 206 55 08
Tone Zelnik

Tone Zelnik

Sales Manager
Tel: +386 4 206 6014