Innovationer under markytan

Julian West and manholes

Efter 35 år tycker Julian West fortfarande lika mycket om sitt arbete. Och det stör honom inte att resultatet av hans arbete ligger osynligt under jord. Som produktansvarig för rörtätningar inom Trelleborg är han nöjd när vatteninfrastrukturen under våra gator fungerar som den ska.

Han har inga skyskrapor på sitt CV. Inte minsta lilla byggnad, väg, järnväg eller något annat synligt i infrastrukturväg. Under hela sin karriär har Julian West arbetat med polymerer, med fokus på vattenteknik. Det är vattenhantering som är hans gebit.

– Det är en grundläggande och viktig del av vår vardag, och det är tillfredsställande att vara involverad i varje del av vattencykeln – från att det regnar till att vattnet återgår till havet. Rörtätningar för vattenledningar som vi tillverkar vid Trelleborg må vara mycket små komponenter, men de är fullständigt avgörande, säger Julian West. 

De flesta skulle hålla med om att grundarbetet innan en byggnad börjar resa sig över marken inte är den mest glamorösa delen av jobbet. Julian West har ett annat synsätt.

– Jag vet hur viktigt grundarbetet är, säger han.

Gummitätningar är viktiga komponenter för att säkra transporten av färskvatten och avloppsvatten genom den invecklade labyrint av rörledningar som leder till våra hem och arbetsplatser.

Julian West förklarar att olika typer av rör kräver helt olika tätningslösningar. Rörledningssystem av plast bjuder på sina specifika utmaningar, liksom system av betong. Även om det är två konkur­rerande material behöver båda pålitliga gummifogar.

– Betong är styvt. När materialet väl har gjutits och härdats kommer det varken att böjas eller krypa. Plast­rörsystem, däremot, är avsedda att deformeras upp till tio procent när en rörgrav återfylls och kompakteras. Rörtypernas olika egenskaper måste beaktas när man skarvar dem.

Julian West and a customer

Tätningstekniken har utvecklats mycket under Julian Wests yrkesverksamma tid. Standardmetoden var i många år att tillsätta tätningsmaterial mellan rören vid förläggning, medan det idag är vanligt med integrerade prefabricerade lösningar.

– Grundprincipen är att flytta arbete från byggplatsen till en säker och kontrollerad fabriksmiljö. Det minskar risken för att något går fel i rörgraven. Det är osannolikt att tätningar som är monterade från fabrik vrids, tappas eller monteras åt fel håll. Vi var först med integrerade lösningar, och nu kan vi se att våra konkurrenter är på väg i samma riktning. Tanken är inte ny, men byggbranschen kan vara lite konservativ när det gäller nedgrävda system, säger han.

Julian West har kunskap om, och är engagerad i, alla delar av vattenhanteringsindustrin och är mycket uppskattad av både VA-ingenjörer och rörtillverkare. Arbetet innefattar samarbete både med rörmaskins- och formtillverkare och med rörtillverkare – allt för att uppnå bästa konstruktionspraxis och slutprodukt. Han är också en ofta anlitad rådgivare till kommittéer som tar fram branschstandarder, både för elastomertätningar och för betongrör och manhål. Den delen av arbetet tilltalar honom också mycket.

– Jag träffar många kunniga ingenjörer från hela världen som fokuserar på samma sak. Det är oerhört givande, säger han.

Jodå, han medger att standard­skämtet i sådana kretsar är: ”Vad ligger i pipelinen?” Och han svarar gärna på frågan om vad framtiden kan tänkas bjuda på. En av förändringarna han ser inom vatteninfrastruktur är ett ökat intresse för systemens livslängd när man specificerar rör och tätningar.

– Trelleborg deltar i långsiktiga uthållighetstest med belastning och avlastning av gummimaterial, för att ta reda på hur lång tid det tar för gummi att förlora sin hållfasthet. Vårt mål är att materialet ska hålla i minst 120 år, vilket passar in i vår filosofi att göra de bästa tätningarna, inte de billigaste.

Klimatförändringar får allt större inverkan på vår underjordiska infrastruktur för hantering av vatten. I större skala har behovet av att ta itu med dessa frågor lett till nya strategier för hållbar dränering i städer, med retentionssystem som håller kvar och släpper ut överskottsvatten på ett kontrollerat sätt.

Industrins ansträngningar att bli mer hållbar har fått VA-ingenjörerna att gå tillbaka till sina europeiska rötter: Romarrikets kloak­system med äggformad profil får stå modell för moderna produkter.

– Det är en väldigt smart teknik. Rör med äggformad profil får högre flödeshastighet vid låga flöden än cirkulära rör. Det ger rören bättre självrensande egenskaper och minskar risken för att de sätts igen. Samtidigt har de tillräcklig kapacitet för perioder av kraftigt regn eller översvämningar. Faktum är att rör med äggformad eller oval profil blir allt vanligare på marknaden, säger Julian West.
ill_buildings_construction_wg_rgb
Gummitätningar är viktiga komponenter för att säkra transporten av färskvatten och avloppsvatten genom den invecklade labyrint av rörledningar som leder till våra hem och arbetsplatser.
Julian West, produktansvarig för rörtätningar på Trelleborg
Julian West
Julian West