Tuff nog för Autobahn

Trelleborg - Case Study -To the rescue

I Tyskland måste sökar- och varningsljus på polisbilar fungera under hårda förhållanden – drivande regn, intensivt snöfall och de höga hastigheterna på Autobahn, där många motorvägsavsnitt saknar hastighetsbegränsning.

När det tyska företaget Hänsch Group började utveckla sin nya ljusramp DBS 4000 LED för polis-, brand- och räddningsfor-don, behövde företagets ingenjörer tät-ningar de kunde lita på. För tre år sedan satte sig Trelleborgs konstruktörer ner med Hänsch ingenjörer för att utveckla en tätning som skulle klara uppgiften.

– Bilsektorn ställer speciella krav. Om du kör i 200 kilometer i timmen på Auto-bahn tränger regnet in i minsta spricka om tätningarna inte håller måttet. Det var en stor utmaning, säger Markus Keller, export-chef inom Hänsch Group, vars huvudkontor ligger i Herzlake i nordvästra Tyskland.

Men det var inte den enda utmaningen. Samtidigt skulle Hänsch förbättra bränsleekonomin genom att utforma DBS 4000 med en aerodynamiskt formad aluminiumkapsling som minskar luftmotståndet.

– Vi ville att tätningarna skulle innehålla så lite material som möjligt, för att minska vikten och spara bränsle. Sam-tidigt måste de vara väderbeständiga och UV-resistenta, säger Mike Kallaway, affärsenhetschef för tätningsprofiler inom Trelleborg Industrial Solutions.

Buller var en annan faktor.

– På Autobahn kan det höga vindtrycket göra bilen mycket bullrig. Vår tätning är konstruerad för att hålla bullret under kontroll, säger Mike Kallaway.

Närhet till tillverkningen har också bety-delse, påpekar Markus Keller.

– Ett stort plus för Trelleborg är att deras fabrik i Lathen bara ligger 25 kilometer från vår fabrik i Herzlake. Vi hade också turen att Trelleborg arbetar med just det material vi letade efter – ett hållbart syntetgummi av EPDM-typ. De första ljusramperna DBS 4000 levererades 2010, och produktserien har varit mycket framgångsrik. Tätningarnas function är alltid en viktig fråga då det gäller ljusramper, och dessa fungerar mycket bra.

The automotive sector is really very special. If you’re driving 200 kilometers per hour on the Autobahn, the seal still has to hold, even in the rain, which finds every little crack 
Markus Keller, Export Manager, Hänsch Group