Gå bort smutsen

Dörrmattan Kåbe håller golven rena, metoden är både enkel och eff ektiv.

Allt började för drygt 70 år sedan när en uppfin-ningsrik vaktmästare på en bank blev trött på att se all smuts som kunder drog in i lokalerna från gatan. Han tog några trästavar och gummilister och snickrade ihop dem till en första prototyp av en ny entrélösning: Kåbe-mattan.

Lösningen är enkel och smart: damm och smuts som skrapas av från skorna faller ner mellan mattans  gummikurvor istället för att följa med in i byggnaden .

Trelleborg levererar varje år 550 000 meter gummi till Kåbe-Mattan AB:s tillverkning i Fjugesta  utanför Örebro.

– Vårt långvariga samarbete med Trelleborg fungerar mycket bra. De vet vad vi behöver och levererar alltid i tid. En lyhörd partner är avgörande för ett mindre företag som vårt, som inte kan hålla stora materiallager, säger Anders Åberg, VD för Kåbe-Mattan.

Numera tillverkas de flesta entrémattorna av alu-minium, och anpassas till kundernas olika behov och önskemål. Mattorna kan göras tandade för entréer med hård belastning, de kan färganpassas till inredningen och göras skonsamma mot höga klackar.

Det primära syftet med en entrématta är att avlägsna smuts från skor. Mattan brukar därför förses med olika zoner: skrapgallerzon, vågformat gummi, och textilzon. Systemet har visat sig skydda golven väldigt bra.

– Kåbe-Mattan har med framgång förädlat vår gummilist och skapat en hållbar premiumprodukt som fyller ett praktiskt behov, säger Jacob Möllvik, försäljnings ansvarig inom Trelleborg Industrial Solutions.

Företaget Kåbe-Mattan har en årlig omsättning på cirka 35 miljoner kronor och exporterar till hela världen. Produkten består av 100 procent återvin-ningsbart material och uppfyller högt ställda krav på kemikalieinnehåll. För att motsvara kraven i offentliga miljöer måste mattan också uppfylla ett antal brandtekniska krav.

"We have a long history of cooperation. An alert partner  is very important for a small company like us."
Anders Åberg, CEO at Kåbe-Mattan