Säker överföring

Better-Business-Gerald-Soulagnet
Den ser ut som en helt vanlig slang men inuti är den utrustad med ny teknik, som ständigt utvecklas. En viktig drivkraft för utvecklingen är strävan efter gemensamma globala normer för överföring av livsmedel och drycker

Slangarna är inte särskilt uppseendeväckande till det yttre, men i dess inre finns komplexa lager, konstruerade för att säkerställa att drycker transporteras säkert och är ofarliga att dricka. Oavsett om det gäller färsk mjölk eller lagrad konjak är slangar avgörande för överföring av vätskor till, från och genom processystem.

 

— Standardmässiga livsmedels- och dryckesslangar har tre lager, men de mest komplexa kan ha upp till 10 lager. Det finns ett inre lager som är i kontakt med det transporterade mediet och ett yttre lager som är exponerat mot den omgivande miljön, säger Gerald Soulagnet, ansvarig för materialutveckling för Trelleborgs vätskehanteringslösningar.

 

Det inre lagret, eller röret, måste vara kompatibelt med det medium som transporteras genom slangen, för att undvika kontaminering och för att säkerställa organoleptisk neutralitet (inga lukt- eller smakförändringar). Laboratorier övervakar molekylutsläpp för att få fram de bästa råmaterialen och processförhållandena.

 

Det yttre lagret, eller manteln, måste vara robust, slitstark, väderbeständig och tålig mot oxidation. I vissa fall måste manteln dessutom ha låg friktion för att enkelt kunna förflyttas i livsmedelsanläggningar och vinerier.

 

— Mellan röret och manteln finns det ytterligare lager som armerar slangen och har andra specifika uppgifter. De kan ge extra trycktryckhållfasthet eller ökad flexibilitet och böjbarhet. I vissa tillämpningar kan slangar köras över av lastbilar, och då behövs ett förstärkningslager för att förhindra att slangen kollapsar. I andra fall kan vi vilja lägga till en funktionell barriärr. Om det till exempel förekommer diffusion av vätska genom slangmaterialet kan vi stoppa den med ett specifikt lager, förklarar Gerald Soulagnet.

 

Alla nya slangar för livsmedel och drycker måste uppfylla strikta normer. 

 

Det införs allt fler sådana krav över hela världen. Tidigare kom lagstiftningen för livsmedelsproduktion i första hand från Europa och USA. Numera utfärdar alla länder på alla kontinenter sina egna standarder och krav. Vi vill erbjuda den säkraste produkten, var den än används. Det innebär att sammanställa alla krav, uppfylla dem och överträffa dem för att framtidssäkra våra slangar, säger Gerald Soulagnet.

 

I stället för att ha specifika slangsortiment för varje land är Trelleborgs strategi att erbjuda marknaden ett sortiment av slangar som uppfyller lagstiftning och standarder i alla länder.

 

— Om vi kan uppfylla de europeiska föreskrifterna kan vi uppnå den universalitet i slangspecifikationerna som vi eftersträvar. Om våra produkter är anpassade är det enklare att sälja in dem på andra marknader. Globala kunder tänker precis som vi. De vill inte producera olika konstruktioner av processutrustning för olika marknader, säger Gerald Soulagnet. 

 

Skulle slangar med överkvalitet på marknader som har mindre krävande regleringar öka kostnaderna på dessa marknader? Nej, Gerald Soulagnet anser att fördelarna med universalitet med marginal uppväger de besparingar som skulle kunna uppnås med marknadsspecifika slangar. 

 

Standardisering innebär en minskning av vårt produktsortiment. Därmed kan produktionsplaneringen och leveranskedjan förenklas och optimeras. Det gäller inte bara oss utan även våra kunder. En annan aspekt är att certifiering är kostsamt så det är kostnadseffektivt att certifiera en produkt för flera standarder samtidigt. 

 

Lagstiftningen förändras ständigt, och länder med lägre krav kommer så småningom ikapp de länder som har strängast krav. När allt kommer omkring är mjölk mjölk var i världen den än produceras, och i slutändan kommer samma regler att behövas överallt, säger han.

 

Dessutom blir hållbarhet allt viktigare, både för Trelleborgs kunder och för företaget självt. 

 

Vi kan nu ta fram materialsammansättningar för våra slangar som består av 80 procent naturliga ingredienser från förnybara källor Andra material använder vi som de är och använder därför inte energi för att modifiera dem. Genom att fokusera på hållbara produktionsmetoder för våra slangmaterial minskar vi dessutom våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning, säger han.

 

Gerald Soulagnet tror att framtida kunder förväntar sig mer än enbart slangar. De kräver också kringtjänster.

 

— Trelleborg är inte bara en global tillverkare av slangar, utan levererar också lösningar. Vi erbjuder till exempel montering av många olika kopplingar, så att slangarna är klara att användas vid leverans. Vi har också utvecklat ett effektivt distributionsnät och ett eget servicecenter för att stödja kunderna. 

 

Nyligen beslutades om ett renrum på Trelleborgs servicecenter i Lyon, Frankrike, för att uppfylla kravet på ”bruksfärdiga” slangar från Trelleborg.

 

— Livsmedelsproducenterna måste följa vissa rengöringsrutiner innan slangarna börjar användas. Vår renrumslösning innebär att vi levererar garanterat rena, 100 procent spårbara och certifierade slangar. Det ger besparingar för livsmedelsproducenten genom att de kan eliminera det första rengöringssteget, säger Gerald Soulagnet.”

 

 För mer information, besök:
Fluid Handling SolutionsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.