Fullservice

Fullservice

När en kund till den brittiska gaffeltrucksleverantören Briggs Equipment behöver ett nytt däck till en truck hjälper Trelleborgs serviceverksamhet Interfit till.

Interfit ingår i Trelleborg Wheel Systems och levererar smarta däcktjänster på eftermarknaden. Uppdragsgivare är gaffeltrucksleverantörer över hela världen som vill garantera sina kunder snabba och effektiva däckbyten.

I fallet Briggs Equipment tar Interfit hand om allt från att besvara kundtjänstsamtal från gaffeltrucksägare och underhållspersonal till att ge kostnadsförslag och skicka ut servicetekniker för att leverera nya truckdäck. 

Vi tar hand om Briggs hela däckbytesverksamhet och har ett nära samarbete för att utveckla försäljningen, leverera utbildning och bidra till att marknadsföra eftermarknadsprogrammet, säger Luca Giovannini, innovations- och it-ansvarig inom Trelleborg Wheel Systems i Italien. Interfit hjälper kunder som Briggs över hela världen. Verksamheten har ingått i Trelleborg sedan 2011 och finns nu på 17 marknader i Europa, Asien/Oceanien och Sydamerika.

– Omkring 90 procent av våra kunder är oe-tillverkare som säljer och hyr ut gaffeltruckar samt som har ett service och reservdelsprogram. Vi samarbetar med alla de större truckleverantörerna. Den andra delen av vår kundbas är stora slutanvändare som administrerar betydande egna truckflottor, förklarar Luca Giovannini.

Skickar hjälp
Arrangemanget kan variera från fall till fall. Vanligtvis svarar Interfit på servicesamtal från kundens kund som har köpt eller hyrt gaffeltruckar, och skickar hjälp efter behov. 

– På vissa marknader använder vi mobila pressar för att byta själva däcket. Men på marknader där trafiksituationen är besvärligare eller där slutkunden är avlägsen är det bättre att byta hela hjulet.

Interfit är nu spindeln i nätet för ett innovativt nytt affärskoncept som kallas i-Rent, som har som mål att öka återförsäljarnas intäkter. Dagens truckföretag har inte kapacitet att erbjuda sina kunder leasing med fullservice. Men med webblösningen i-Rent kommer återförsäljarna att kunna erbjuda avtal om att leverera alla däck som kunderna behöver. Interfit byter ut truckarnas däck med intervall som styrs av användningen. Trelleborgs däck av högsta kvalitet används.

Stora effektivitetsvinster
– Det här har betydelse för återförsäljarna som får en viktig källa till ökad försäljning och volymer som de skulle få svårt att nå på annat sätt, säger Luca Giovannini.

– Interfit och i-Rent har gett återförsäljarna av gaffeltruckar kraftigt ökad omsättning. Vi ger återförsäljarna stora effektivitetsvinster och minskar deras kostnader, inklusive kapitalkostnader, genom att vi sköter lagerhållningen av däck. Detta innebär att en Interfit-kund får ett intäktsflöde från däcken till minimal självkostnad.Interfit
Interfit är världsledande inom service av gaffeltrucksdäck och en viktig partner till den globala materialhanteringsmarknaden. Företaget bedriver program för däckservice i Storbritannien, Italien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Turkiet, Tjeckien, Polen, Sverige, Sydafrika, USA, Brasilien, Australien, Nya Zeeland och Indonesien.

I-RENT
Webbaserade i-Rent är en tjänst som gör det möjligt för återförsäljare av gaffeltruckar att noggrant kalkylera hela kostnaden för däck i ett leasingsavtal. Konventionella leasingavtal för gaffeltruckar omfattar sällan däckservice. Tjänsten innebär att månadskostnaderna kan kalkyleras exakt för däck under ett leasingavtals hela varaktighet och gör det möjligt för återförsäljare att erbjuda sina kunder allt under ett tak – inklusive reservdelar och underhåll.Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com