Fjädring på studs

Close-up of the wheels of a car driving on the road
Den nya studsdämparen, jounce bumper på engelska, från Trelleborg och Celanese kombinerar fyra delar till en återvinningsbar lösning som uppfyller bilars fjädringsbehov på ett hållbart sätt.

Fordonsindustrin är pressad att minska koldioxidutsläppen. Den har minskat sitt koldioxidavtryck med fem procent sedan 2018 och enligt 2022 års rapport från Capgemini Research Institute är den på väg att minska utsläppen av växthusgaser (ghg) med ytterligare 19 procent fram till 2030. Men studien visar att tillverkarna hamnar på efterkälken när det gäller att nå nollutsläpp år 2050, enligt Parisavtalet, även med denna positiva utveckling.

 

Biltillverkarna agerar genom att söka nya metoder för att minska sin miljöpåverkan, antingen genom att använda mindre kolintensiva material eller genom att införa en större andel återvinningsbara komponenter. 

 

— Hållbarhet har länge varit viktigt för fordonsindustrin, men under det senaste året har allt fler av våra kunder efterfrågat nya lösningar som hjälper dem att bli mer hållbara, säger Thomas Leblois, ansvarig för Trelleborgs fordonsbälgverksamhet. 

 

En del av bilen som tillverkarna vill göra mer hållbar är fjädringen, vilken spelar en avgörande roll för förarens och passagerarnas komfort. Studsdämparna är viktiga komponenter i fjäderbenen, där även stötdämparen och fjädern ingår. De absorberar stötar och dämpar ljud och vibrationer. De förhindrar att stötdämparfjädrarna av metall bottnar helt när fordonet kör över hål i vägbanan, trottoarkanter och hårda föremål, eller när föraren gör häftiga manövrar. Dämparna förebygger skador på bilen.

 

En ny studsdämparlösning från Trelleborg och Celanese uppfyller de krav på hållbarhet och återvinningsbarhet som myndigheter och konsumenter ställer på fordonsindustrin. Dämparkomponenten i termoplastelastomeren Hytrel® integrerar upp till fyra delar i en, vilket gör den både hållbar och återvinningsbar när fordonet har tjänat ut. 

 

— Vår studsdämpare använder innovativa material och tekniska lösningar för att erbjuda kunderna en ny och helt återvinningsbar produkt, säger Thomas Leblois.

 

Studsdämpare består vanligtvis av tvärbundet polyuretanskum (PUR) men lösningen från Trelleborg och Celanese bygger på blåsformning av den termoplastiska elastomeren Hytrel. Produkten kräver ingen separat baskopp eller ring och har integrerat dammskydd. Den snäpps på plats för ökad robusthet och har ingen kontakt med fjäderbenet,så friktion, nötning och buller elimineras. I tester har produkten visat sig fungera mera likformigt än tidigare lösningar, inom ett temperaturområde som sträcker sig från —40 °C till +140 °C, och den behåller sin kompression. Viktigast av allt är att fordonets komfort, säkerhet och köregenskaper inte påverkas av övergången från en konventionell lösning till den som erbjuds av Trelleborg och Celanese.

 

När bilen har tjänat ut kan komponenten av den termoplastiska elastomeren Hytrel malas och återvinnas. Celanese har utvecklat materialet och konstruktionen och har patent på tekniken. Trelleborg står för expertisen och maskinerna för att tillverka komponenterna med högsta kvalitet och i stor skala. 

 

— Det är en fantastisk möjlighet för Tier 1- och originalutrustningstillverkare (OEM) att få ett mer hållbart alternativ för studsdämpare, Trelleborg är utpräglat innovativt i sitt tänkande och sitt sätt att tillverka produkter och vi valde därför ett partnerskap med dem för den här produkten. Vi är övertygade om att erbjudandet om en enda, återvinningsbar, lättviktig komponent som är lätt att identifiera och ta loss från ett uttjänt fordon kommer att bli populärt bland OEM-företag som söker nya vägar till ökad hållbarhet, säger Thierry Donis, Automotive Development Engineer inom Celanese. 

 

Han tror att nästa utmaning blir att hitta biltillverkare som är beredda att ta till sig den nya tekniken. Även om man är angelägen att hitta nya lösningar, är branschen generellt riskobenägen och konservativ när det gäller att införa nya produkter. 

 

— Att övertyga ett OEM-företag att gå över till en ny teknik är alltid trögt i början, men så fort man har fått en aktör med sig brukar resten av branschen följa efter. Hållbarhetskraven är nu så högt ställda att vi är övertygade om att vi kommer att hitta tillverkare som vågar förändras, säger han. 

 

 För mer information, besök:
Trelleborg BootsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.